W sprawie:
wycofania udziałów członkowskich z Banku Spółdzielczego w Strykowie

Data uchwały:
2009-02-25

Numer uchwały:
XXXI/239/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia