W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2009 oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2011

Data uchwały:
2009-02-25

Numer uchwały:
XXXI/237/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia