W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta - Gminy Stryków

Data uchwały:
2009-02-25

Numer uchwały:
XXXI/235/2009

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia