W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej

Data uchwały:
2011-12-07

Numer uchwały:
XVII/118/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia