W sprawie:
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności

Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XIV/98/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia