W sprawie:
zawarcia porozumienia z Powiatem Zgierskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Stryków zadań Powiatu Zgierskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5112 E ul. Szkolna w m. Bratoszewice, gm. Stryków

Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XIV/99/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia