W sprawie:
przejęcia przez Gminę Stryków zadania Powiatu Zgierskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5112 E ul. Szkolna w m. Bratoszewice, gm. Stryków"

Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XIV/100/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia