W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2013 - 2020

Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXXI/237/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.