W sprawie:
uchwalenia budżetu na 2013 rok

Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXXI/238/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego