W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na 2012 rok

Data uchwały:
2012-12-28

Numer uchwały:
XXXI/239/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia