W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Samorządowym w Strykowie.

Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XIV/96/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego