W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków

Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XIV/95/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia