W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Gminy Stryków na rok 2011

Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XIV/93/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia