W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gminy Stryków na lata 2011-2025

Data uchwały:
2011-09-28

Numer uchwały:
XIV/92/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia