W sprawie:
ustalenia liczby członków i wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa. Ochrony Środowiska i Planu Miejscowego Rady Miejskiej w Strykowie

Data uchwały:
2007-07-27

Numer uchwały:
XI/74/2007

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia