W sprawie:
przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków

Data uchwały:
2012-05-30

Numer uchwały:
XXIII/183/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia