W sprawie:
wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin

Data uchwały:
2012-01-26

Numer uchwały:
XIX/135/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia