W sprawie:
wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Stryków własności nieruchomości

Data uchwały:
2013-10-28

Numer uchwały:
XLII/320/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia