W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec

Data uchwały:
2013-10-28

Numer uchwały:
XLII/325/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego