Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie - 26 czerwca 2024 r. o godz. 10.00

link

https://esesja.tv/transmisja/55001/posiedzenie-komisji-rewizyjnej-rady-miejskiej-w-strykowie-26-czerwca-2024.htm

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Kopalnie piasku i żwiru – wpływ na środowisko naturalne oraz obciążenie dla mieszkańców Gminy.
  3. Rozpatrzenie protestów wyborczych dotyczących wyborów sołtysa.
  4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia