Posiedzenie Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie - 27 czerwca 2024 r. o godz. 8.00

link

https://esesja.tv/transmisja/55000/posiedzenie-komisji-budzetu-rady-miejskiej-w-strykowie-27-czerwca-2024.htm

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
  4. Zamknięcie posiedzenia.