Posiedzenie Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie - 28 maja 2024 r. o godz. 8.15

link

https://esesja.tv/transmisja/53653/posiedzenie-komisji-budzetu-rady-miejskiej-w-strykowie-28-maja-2024.htm

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2.      Opiniowanie projektów uchwał.
3.      Ustalenie planu pracy Komisji.
4.      Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji. 
5.      Zamknięcie posiedzenia.