Składu Komisji:

  1. Radny Tomasz Habigier - Przewodniczący;
  2. Radny Marek Perek - Wiceprzewodniczący;
  3. Radna Marzanna Boratyńska;
  4. Radny Krzysztof Szewczyk;
  5. Radny Jarosław Włodarczyk.