Składu Komisji:

 1. Radna Kinga Miśkiewicz - Przewodnicząca;
 2. Radny Dariusz Dziewulski - Wiceprzewodniczący;
 3. Radny Damian Drzewiecki;
 4. Radny Tomasz Habigier;
 5. Radny Piotr Hajdys;
 6. Radny Andrzej Janeczko;
 7. Radny Michał Kwiatkowski;
 8. Radny Marcin Łysoń;
 9. Radny Artur Mikiciński;
 10. Radny Marek Perek;
 11. Radny Dariusz Szychowski.