W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków

Data uchwały:
2024-05-14

Numer uchwały:
II/8/2024

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.