Nr petycji: 4/2024
Data złożenia petycji: 06.05.2024 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję: Osoba Prawna G1ANT ROBOT SP. Z O.O.ul. Stepowa 34D 30 - 698 Kraków NIP: 6751702390 REGON: 383162421
Druk petycji: załącznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 3 miesiące