Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w załączeniu publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd na mecz Widzewa Łódź” złożoną dn. 11.04.2024r. przez Stowarzyszenie Widzewiacy ze Strykowa.

W terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia każdy zainteresowany może złożyć uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Strykowa podpisze z wnioskodawcą umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

 Stryków, dn. 16.04.2024r.