W sprawie:
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków

Data uchwały:
2024-03-26

Numer uchwały:
LXXXII/715/2024

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia