W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LXXVIII/670/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2024 - 2040

Data uchwały:
2024-03-26

Numer uchwały:
LXXXII/708/2024

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia