Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 grudnia 2023

link

https://esesja.tv/transmisja/46482/posiedzenie-komisji-skarg-i-wnioskow-z-dnia-5-grudnia-2023.htm

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Zapoznanie się petycją z dnia 5.10.2023 r. w sprawie budowy chodnika.
  3. Zapoznanie się petycją z dnia 5.10.2023 r. w sprawie budowy drogi asfaltowej.
  4. Zamknięcie posiedzenia.