Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 6 grudnia 2023 r. o godz. 8.30

link

https://esesja.tv/transmisja/46488/posiedzenie-komisji-rewizyjnej-rady-miejskiej-w-strykowie-6-grudnia-2023-r-o-godz-830.htm

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie za I półrocze 2023 r. w zakresie wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na 2023 r.
  3. Informacja dotycząca realizacji planu zamówień publicznych w I półroczu 2023 r.
  4. Zamknięcie posiedzenia