Komisja Budżetu Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 grudnia 2023 r. o godz. 10.30

link

https://esesja.tv/transmisja/46495/posiedzenie-komisji-budzetu-rady-miejskiej-w-strykowie-5-grudnia-2023-r-o-godz-1030.htm

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Stryków na 2024 rok.
  4. Zamknięcie posiedzenia.