Posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2024 r. o godz. 11.00

link

https://esesja.tv/transmisja/46352/posiedzenie-komisji-infrastruktury-rady-miejskiej-w-strykowie-27-lutego-2024-r-o-godz-1100.htm

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Informacja dotycząca Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie.
  4. Informacja dotycząca zaawansowania prac nad zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  5. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
  6. Zamknięcie posiedzenia.