Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 styczenia 2024 r. godz. 9:00

link

https://esesja.tv/transmisja/45861/posiedzenie-komisji-rewizyjnej-rady-miejskiej-w-strykowie-19-styczen-2024-r-godz-900.htm

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Informacja zgodna z wnioskiem przyjętym protokołem Komisji Uchwał i Wniosków na LXXIX sesji rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2023 roku w brzmieniu: „Wniosek do Komisji rewizyjnej, aby dokonała kontroli dokumentacji na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stryków wraz z umową do Aesco Group Sp. z o.o. wraz z kopiami umów z ostatnich 5 lat na obsługę prawną Gminy Stryków przez zewnętrzną kancelarię.”
  3. Ustalenie planu pracy Komisji do dnia 30 kwietnia 2024 r.
  4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia.