Nr petycji: 1/2024
Data złożenia petycji: 08.01.2024 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu – Adam Szulc, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 1
Druk petycji: załacznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Odpowiedź na petycję OR.152.1.2024