W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu stanowiącego własność Gminy Stryków

Data uchwały:
2023-11-24

Numer uchwały:
LXXVII/657/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia