Nr petycji: 11/2023
Data złożenia petycji: 24.10.2023 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję: Sołtys Sołectwa Tymianka - Michał Kwiatkowski
Druk petycji: załącznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy:  nie później niż w terminie 3 miesięcy