Nr petycji: 06/2023
Data złożenia petycji: 11.09.2023 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu – Adam Szulc, 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 1
Druk petycji: załącznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy:  odpowiedź