W sprawie:
zmieniająca Uchwałę Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie

Data uchwały:
2023-05-26

Numer uchwały:
LXIX/606/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.