W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXV/174/2000 Rady Miejskiej w Strykowie

Data uchwały:
2023-05-26

Numer uchwały:
LXIX/605/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.