W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków, położonej w obrębie ewidencyjnym Smolice

Data uchwały:
2023-05-26

Numer uchwały:
LXIX/604/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.