W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Stryków, wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu

Data uchwały:
2023-05-26

Numer uchwały:
LXIX/603/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.