W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu stanowiącego własność Gminy Stryków

Data uchwały:
2023-05-26

Numer uchwały:
LXIX/602/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.