W sprawie:
nadania nazw ulicom będących drogami publicznymi oraz nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Dobieszków, gminie Stryków

Data uchwały:
2023-05-26

Numer uchwały:
LXIX/601/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.