Link do Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Łodzi I / II w sprawie zmian w podziale gmin na stałe obwody głosowania polegających na utworzeniu obwodów głosowania w miejscowościach liczących powyżej 200 mieszkańców, w których nie było dotychczas siedziby obwodowej komisji wyborczej - art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).