Nr petycji: 2/2023
Data złożenia petycji: 23.01.2023 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję: Dialogiem z Dogiem
Druk petycji: załącznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy: do trzech miesięcy od dnia złożenia petycji