W sprawie:
w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansow

Data uchwały:
2023-01-13

Numer uchwały:
LXV/565/2023

Podjęta przez:
RM w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
2023-01-13