W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/275/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od

Data uchwały:
2023-01-13

Numer uchwały:
LXV/564/2023

Podjęta przez:
RM w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia