W sprawie:
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków

Data uchwały:
2023-01-13

Numer uchwały:
LXV/563/2023

Podjęta przez:
RM w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia