W sprawie:
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023-2033

Data uchwały:
2023-01-13

Numer uchwały:
LXV/562/2023

Podjęta przez:
RM w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
2023-01-13